Внимание!

Вы пользуетесь устаревшим браузером, подвергая Ваш компьютер повышенной опасности.
Устаревший браузер может содержать ошибки и проблемы безопасности, которые позволят вирусным программам легко проникнуть на Ваш компьютер.
Чтобы использовать все возможности этого сайта и обезопасить свой компьютер, обновите браузер.
Воспользуйтесь одной из ссылок справа для обновления своего браузера.

Внимание! В Вашем браузере отключен JavaScript. Необходимо задействовать JavaScript для того, чтобы использовать все функции этого сайта. Внимание!

Бібліотека

Контакти

88009, м. Ужгород,
вул. Минайська, 38/80

тел. +38 (0312) 66-21-80

ТЕЛЕФОНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
0992089354, 0689103338

e-mail: uzhgorodkkm@gmail.com

Головна / Новини / Знайомимо з викладачами коледжу: Ільганаєва Валентина Олександрівна

Знайомимо з викладачами коледжу: Ільганаєва Валентина Олександрівна

Доктор історичних наук, професор.

Очолювала кафедру інформатики, кафедру бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури. Працювала деканом факультету бібліотекознавства та інформатики цього вишу, членом експертних рад з історії та з соціальних комунікацій ВАК України.

Автор багатьох оригінальних навчальних програм з дисциплін «Соціальні комунікації», «Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Соціальна інформатика», «Управління інформаційними ресурсами», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Інформаційна аналітика», «Технологічний менеджмент в бібліотеці».

Член редколегій журналів «Бібліотечна планета», «Вісник ХДАК», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація», «Соціальні комунікації: теорія і практика». В. О. Ільганаєва є членом редколегії міжнародного електронного журналу «media4u.cz».

Діапазон професійної діяльності та інтересів В. О. Ільганаєвої охоплює: дослідження проблем соціальної взаємодії, теорії соціальних комунікацій в їх гносеологічному, онтологічному і феноменологічному аспектах, соціально-інформаційні технології, менеджмент знань, медіалогію, виховання та освіти.

За ініціативою В. О. Ільганаєвої в 2007 р. започатковано нову наукову галузь – «соціальні комунікації», розроблено номенклатуру її наукових спеціальностей, формули, паспорти, напрями наукових досліджень, створено програми кандидатських іспитів. Новий науковий напрям та розроблені навчально-методичні матеріали були затверджені ВАК України та МОН України.

В. О. Ільганаєва визначила фундаментальні для української бібліотекознавчої школи дефініції: «бібліотечний соціальний інститут», «соціально-комунікаційна діяльність», «документальний, інформаційний, когнітивний рівні соціальної комунікації», «комунікаційна єдність» та ін., які не лише стали загальноприйнятними, ввійшли до наукового обігу, але й стали методологічною базою для наукових досліджень інших фахівців. Ільганаєва – автор близько 200 публікацій; укладач, науковий редактор. Її авторству належить перше в Україні довідкове видання з соціальних комунікацій, в якому системно розкритий зміст широкого кола понять, що відображають об’єктно-предметне поле системи соціальних комунікацій.

Новаторська наукова і педагогічна діяльність сприяє підготовці нової генерації висококваліфікованих кадрів бібліотечно-інформаційного спрямування не лише в Україні, але й за кордоном. Валентина Олександрівна є засновником і лідером власної наукової школи. Під її керівництвом підготовлені та захищені чотири докторських дисертації, 20 кандидатських дисертацій. Наукові праці опубліковані у Німеччині, Польщі, Литві, Росії й Латвії.